Kurumsal
Hukuk Danışmanı

Avukat 
Alper BOLSU

Ankara Barosu Avukatı

Şirket Sürekli Sözleşmeli Personeli